BİGG – Bireysel Genç Girişim Programı

TÜBİTAK 2015 yılından itibaren genç girişimcileri teşvik etmek amacıyla Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’nı başlattı. BiGG Programı, girişimcilik ekosisteminin gelişimini hızlandıracak şekilde, TÜBİTAK’la birlikte girişimcilere destek verecek başka kuruluşları da bünyesinde toplamıştır. BiGG Uygulayıcıları olan bu kuruluşlar; girişimcilere birçok ilde iş rehberliği, girişim kampları, eğitimler, ön kuluçkalık gibi hizmetler sağlamaktadır. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurmakta ve 200 bin TL’ye kadar olan hibe desteğinden yararlanabilmektedir.

BİGG programı 3 aşamalı bir girişimcilik destek programıdır. 1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BiGG Uygulayıcı Kuruluşları, açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan etmekte oldukları duyuru ile girişimcilerin başvurularını kabul etmektedir. Aralarında birçok devlet, vakıf üniversitelerinin ve kurumsal bankaların bulunduğu Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 1. aşama sonucunda, sadece BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından iş planları onaylanan girişimcilerin önerileri TÜBİTAK’a sunabilmektedir.

Programa Kimler Başvurabilir?
  • Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek  öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.

Yılın belirli dönemlerinde açılan çağrıları TÜBİTAK’ın ve Uygulayıcı kuruluşların web sitelerinden takip ederek BİGG programına başvuru yapabilirsiniz.

Umut Orhan Ecer
Eğitmen ve Danışman